با عنایت به نزدیك شدن فصل امتحانات، ارائه كارت ورود به جلسه امتحانات جهت دانشجویان در موقع ورود به تك تك امتحانات الزامی می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به فایل الحاقی مراجعه فرمایید.بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.

V5.1.0.0